Προετοιµασία Αγωνιστικής Οµάδας.

Προετοιμασία Αγωνιστικής Ομάδας Κυριακή 2 έως Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2018!
Όσοι κηδεμόνες αθλητών, ενδιαφέρονται για την συμμετοχή των παιδιών τους ας επικοινωνήσουν στο τηλ.: 6946 061789 (Κων/νος Σπανός).
 

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ έως 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ