Έναρξη Ακαδημιών

Ο Σεπτέμβριος ξεκίνησε με οργάνωση του προγράμματος λειτουργίας των ακαδημιών μας.
Οι ακαδημίες αφορούν παιδιά από 4 έως 16 ετών.
Είναι χωρισμένες ηλικιακά, αλλά και με βάση την αθλητική ικανότητα των παιδιών.
Επίσης υπάρχουν και τμήματα ενηλίκων.
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης έχει σχεδιάσει ο head coach Κώστας Σπανός οποίος και επιβλέπει την εφαρμογή του.