Διπλή γιορτή, διπλά Χρόνια Πολλά

Ὀμπρός! Μὲ ὀρθή, μεσούρανη
τῆς Λευτεριᾶς τὴ δᾴδα,
ἀνοίγεις δρόμο, Ἑλλάδα,
στὸν Ἄνθρωπον ... Ὀμπρός!

Άγγελος Σικελιανός

Η Ελλάδα πάντοτε ανοίγει το δρόμο και η σημαία μας ξεδιπλώνεται ψηλά στις καρδιές μας.

Σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά